Natura contractului în cadrul procesului de achiziţii

Publicat în revista nr. 133 – Octombrie 2018

Florin SILITRĂ
Director Adjunct Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

În cadrul procesului de achiziţii publice la nivelul etapei de planificare, aşa cum este definită de prevederile art.9 din HG nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă identifică necesităţile sale şi elaborează referatul de necesitate şi se finalizează prin aprobarea documentaţiei de atribuire, respectiv a Strategiei de Contractare a Achiziţiilor.
Prin Strategia de Contractare a Achiziţiilor, document ce face obiectul controlului ex-ante ANAP alături de documentaţia de atribuire, în situaţia în care procedura de atribuire intră în eşantionul de control, autoritatea contractantă documentează, respectiv explicitează, deciziile din cadrul etapei de planificare referitoare la aspectele definite ca esenţiale de prevederile art.9 alin.(3) din HG nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În general la nivelul Strategiei de Contractare a Achiziţiilor Publice regăsim elementele definitorii legate de tipul procedurii de atribuire, tipul contractului şi obiectul contractului, fără a lua în considerare şi natura contractului. Prin analiza prevederilor art.3 alin.(1) lit. l)-o) din Legea nr.98/2016, se defineşte tipul contractului care poate fi unul de lucrări, achiziţie produse sau servicii, prin art. 68 alin.(1) lit.a)-i) ale aceluiaşi act normativ regăsim tipul procedurilor. În ceea ce priveşte modul de stabilire a obiectului contractului este subliniat de prevederile art.16 alin.(2) din HG nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la codul CPV definite de Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV, modificat prin Regulamentul CE nr.213/2008, unde obiectul contractului poate fi unul de proiectare şi execuţie, execuţie, servicii intelectuale, non-intelectuale, produse IT&C, medicale, etc. Ceea ce omit, în general, autorităţile contractante este elementul de natură a contractului….

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.