Planificarea şi prioritizarea elemente-cheie ale strategiei anuale de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017

ec. Aurora Violeta Amuzescu
Expert achiziţii publice
Direcţia achiziţii publice – Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Se observă, la început de an, perturbări în derularea achiziţiilor publice prin corelarea programului anual al achiziţiilor publice cu bugetul de cheltuieli al fiecărei autorităţi contractante.  Strategia anuală de achiziţie publică este definită, la art. 11 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ca fiind  totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar. Programul anual al achiziţiilor publice (PAAP) este instrumentul managerial utilizat pentru planificarea şi modernizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă. ….

Pentru a viziualiza editorialul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.