Poate oare Beneficiarul să exercite, într-un contract de achiziţii publice, intruziuni mai energice decât un organ de cercetare penală?

Publicat în revista nr. 160 – Martie 2021

Avocat Eugen SÂRBU, Partener în cadrul SCP Oglindă şi Asociaţii

 HG nr. 1/2018 reglementează condiţiile contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică.
Prin acest act normativ, legiuitorul a dorit să reglementeze într-un mod cât mai complet atribuţiile părţilor în cadrul unui astfel de contract şi să minimizeze riscurile ce pot apărea pe parcursul executării. Însă, deşi scopul avut în vedere a fost unul bine intenţionat, în opinia noastră, există totuşi o reglementare care reprezintă o intruziune a Beneficiarului în afacerea Antreprenorului.
Potrivit clauzei 12.11 din HG 1/2018 Antreprenorul are obligaţia de a-i permite Beneficiarului inspecţia si copierea tuturor documentelor contabile, înregistrările şi alte documente aflate în posesia Antreprenorului. Dreptul Beneficiarului se întinde asupra documentelor din procedura de ofertare şi asupra celor din perioada de executare, iar acestea pot fi consultate chiar şi după finalizarea Lucrărilor, în eventualitatea pregătirii apărării într-o dispută, Beneficiarul având totodată dreptul să copieze fără restricţii astfel de documente şi „să producă astfel de conturi şi înregistrări”.
Datorită similitudinilor majore, se poate face o analogie între această Clauză şi măsura de supraveghere tehnică a Obţinerii datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane reglementată de Codul de Procedură Penală. O astfel de supraveghere nu numai că poate fi dispusă doar în cazul anumitor infracţiuni şi doar de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de către procuror în situaţiile urgente, dar această măsură poate fi dispusă doar dacă există o proporţionalitate între gravitatea faptei şi restrângerea drepturilor.
Fiind o prevedere care excede cadrului contractual şi scopului HG 1/2018, respectiv o mai bună gestionare şi executare a contractelor finanţate din fonduri publice, în opinia noastră este îndoielnică legalitatea acestei Clauze.

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.