Responsabilul cu achiziţia nu este responsabilul de contract

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019

Ec. Ecaterina Milica DOBROTĂ

În ultima jumătate a anului 2018, tot mai des am auzit întrebarea: compartimentul de achiziţii este răspunzător şi pentru derularea contractului? Iar în înţelegerea conducătorilor de autorităţi contractante răspunsul este, din păcate, afirmativ: responsabilul cu achiziţiile publice din cadrul instituţiei este persoana care se ocupă de contract, de la iniţierea procedurii de achiziţie până la intrarea produsului/serviciului/lucrării în posesia beneficiarului.
“Responsabilizarea” acestui specialist în sarcinile pe care le are de îndeplinit se realizează, în mod corect, prin fişa postului. Însă, atribuţiile din fişă includ, în majoritatea cazurilor, cel puţin următoarele: realizarea strategiei anuale de achiziţie şi a programului de achiziţii; pentru fiecare procedură de atribuire: întocmirea referatului de necesitate, întocmirea caietului de sarcini,
a strategiei de contractare, a proiectului de contract, DUAE şi instrucţiunile către ofertanţi, elaborarea celorlalte documente aferente achiziţiei; întocmirea anunţului de participare, formularea răspunsurilor la clarificări; formularea punctului de vedere faţă de contestaţie; evaluarea ofertelor şi întocmirea raportului procedurii de atribuire/a deciziei de anulare; semnarea contractului de achiziţie publică; urmărirea derulării contractului; semnarea procesului verbal de recepţie a produselor/ serviciilor/lucrărilor; întocmirea documentului constatator, elaborarea actelor adiţionale, constituirea dosarului achiziţiei etc……

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.