Instituţiile publice au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Statului. Este interzis instituţiilor publice...

Una dintre cerinţele de calificare, în mod frecvent impusă prin Fişa de date a achiziţiei, se referă la neîncadrarea în prevederile art. 181 din...

Reporter: Care consideraţi în opinia dv., că sunt cele mai frecvente nereguli depistate la nivelul autorităţilor contractante în cadrul procesului...

La nivelul acquisului comunitar, conceptul de „liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi” şi-a găsit reglementarea încă din anul 1992,...

La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esential, care trebuie utilizate de Statele...

Transpunerea noilor directive europene în domeniul achizițiilor a intrat în linie dreaptă. Pe site-ul A.N.R.M.A.P -ului (viitorul A.N.A.P.) au fost...

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta lege, trebuie să fie transmise în scris, prin mijloace...

În această perioadă, evenimentul cel mai important din domeniu, îl constituie, fără îndoială, desfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea...

error: Content is protected !!