Rolul trezoreriei în efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi ale instituţiilor publice

Instituţiile publice au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Statului. Este interzis instituţiilor publice să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin bănci, cu excepţia încasărilor şi plăţilor efectuate în valută. Documentele prin care se dispun plăţi din conturile instituţiilor publice sunt semnate de persoanele abilitate, care au obligaţia să depună la Trezoreria Statului actele administrative de numire şi specimenele de semnături.neametra3

În acest sens, instituţiile publice cu personalitate juridică vor prezenta la unităţile trezoreriei statului, unde sunt arondate fiscal, bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat şi repartizat pe trimestre şi listele de investiţii.

Pentru acceptarea la plată a documentelor prezentate de instituţiile publice, trezoreria are obligaţia de a verifica următoarele aspecte:

  • încadrarea plăţilor dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora;
  • încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investiţii, cuprinse în listele de investiţii aprobate;
  • încadrarea în disponibilităţile de credite bugetare deschise şi repartizate;
  • verificarea efectuării de către instituţiile publice a plăţilor numai în conturile agenţilor economici, deschise la Trezoreria Statului.

Din conturile de cheltuieli ale instituţiilor publice, deschise la Trezoreria Statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăţi în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament. În acest sens, instituţiile publice au obligaţia să organizeze activitatea de casierie şi să stabilească împreună cu Trezorerie Statului, plafonul de casă zilnic de numerar pe care au dreptul să îl păstreze în casierie. Plafonul de casă propus pentru aprobare de instituţiile publice către Trezoreria statului se stabileşte ca medie zilnică, calculat pentru 3 luni consecutive din an, a cheltuielilor de deplasare în ţară, a cheltuielilor materiale sau a altor cheltuieli de volum redus care nu pot fi efectuate prin virament. Peste limita plafonului de casă pot fi păstrate, pe o perioadă de maximum 3 zile lucrătoare de la ridicare, sumele ridicate din cont pentru cheltuieli de natură salarială, burse şi alte ajutoare sau indemnizaţii şi sumele în numerar ridicate pentru restituirea de venituri bugetare încasate în plus de la persoane fizice.

ec. Iulian ŞTEFAN

Pentru a viziualiza articolul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.