Anul 2019, un an al reformei sistemului naţional de achiziţii publice

Publicat în revista nr. 147 – Decembrie 2019

ec. Aurora Violeta AMUZESCU, Expert achiziţii publice, Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Odată cu luna decembrie, vine momentul evaluării activităţilor desfăşurate în anul care se pregăteşte să se încheie. Privind retrospectiv, la ceas de bilanţ, anul 2019 a reprezentat un an marcat de modificări legislative în domeniul achiziţiilor publice, de apariţia funcţiei publice de execuţie consilier achiziţii publice, consilier sistem achiziţii publice, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ceea ce reflectă profesionalizarea personalului responsabil cu achiziţiile publice (funcţionari publici sau personal contractual).
Ca noutate se remarcă modelele de documentaţii de atribuire standardizate elaborate de Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, generarea D.U.A.E. directă în S.E.A.P. precum şi încurajarea realizării consorţiilor de autorităţi contractante la nivelul administraţiei locale, acestea fiind circumscrise Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice. Biblioteca de speţe, elaborată de Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, este un instrument util experţilor, personalului responsabil cu achiziţiile publice……

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.