A win-lose situation…

Publicat în revista nr. 146 – Noiembrie 2019

Sandra-Ioana TOMA (ANCA), avocat colaborator senior în cadrul Schoenherr şi Asociaţii

Problema modificării preţului contractului de achiziţie publică în etapa executării contractului, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, când nu sunt incidente condiţiile prevăzute în secţiunea specială din Legea nr. 98/2016, este din ce în ce mai des întâlnită şi este delicată şi dificil de gestionat. Aceasta întrucât de cele mai multe ori relaţia dintre părţi este una rigidă, tensionată, iar căile de comunicare sunt limitate. Rigiditatea relaţiilor a fost amplificată şi de evoluţia legislaţiei în ultimul timp în sensul extinderii controalelor ANAP şi ale Curţii de Conturi, autorităţile contractante fiind sub lupă. Chiar dacă ideea ce a stat la baza reglementării intensificării unor astfel de controale a fost de încurajare a ambelor părţi să respecte legislaţia achiziţiilor publice şi să facă în aşa fel încât să fie reduse pe cât posibil toate dificultăţile de desfăşurare a procedurilor şi de implementare a contractelor, în fapt aceasta nu pare să ajungă chiar la rezultatul dorit – în continuare există multe documentaţii de atribuire întocmite în mod superficial, care generează probleme atât în desfăşurarea procedurii, cât şi în executarea efectivă a contractelor. La interpelarea lor de către contractanţi, autorităţile refuză, de cele mai multe ori, să analizeze problemele ridicate şi se mulţumesc să susţină sec că documentaţia este conformă din punct de vedere tehnic şi legal. Uneori este de înţeles atitudinea lor: termenele sunt scurte, lucrările sunt ample, iar fondurile (suplimentare) sunt insuficiente. Şi toată lumea se grăbeşte…..

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.