Abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de achiziţii/concesiuni pentru care se aplică reduceri procentuale/corecţii financiare

Publicat în revista nr. 145 – Octombrie 2019

Beatrice NANIS

„Achiziţiile” sunt un domeniu în care nicio procedură nu seamănă cu cealaltă, totul este viu şi în continuă mişcare iar achizitorul trebuie să aibă o pregătire interdisciplinară. Uneori chiar şi o achiziţie directă este complexă şi presupune chiar rezervarea unor drepturi de proprietate intelectuală.
Experienţa achizitorului care atribuie contracte finanţate de la bugetul de stat trebuie să fie completată de experienţa unor contracte cu finanţare europeană. În cazul acestor contracte, pe lângă legislaţia de specialitate, achizitorul trebuie să cunoască şi alte prevederi şi să asigure un echilibru între clauzele contractului de finanţare şi achiziţiile previzionate în cadrul acestuia, respectând calendarul de implementare şi limitele finanţării.
Având obligaţia de a respecta regulile impuse de finanţator, eventualele nereguli care pot să intervină în cadrul procesului de achiziţie pot fi o capcană care conduce spre aplicarea de reduceri procentuale/corecţii financiare (spre deosebire de achiziţiile finanţate din bugetul naţional unde sancţiunile îmbracă forma unor contravenţii cu regim juridic diferit de abateri)….

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.