Încheierea de acorduri care vizează denaturarea concurenţei – caz de excludere insuficient aprofundat de către autorităţile contractante –

Publicat în revista nr. 144 – Septembrie 2019

Ana POPA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Unul dintre cazurile facultative de excludere, nou introduse atât în legislaţia internă, cât şi în cea unională, respectiv cel privind încheierea de acorduri care vizează denaturarea concurenţei ridică serioase probleme în practică, fiind de cele mai multe ori trecut cu vederea, atât de către autorităţile contractante, cât şi de către organismele investite cu soluţionarea contestaţiilor în procedurile de achiziţie publică.
Cazul de excludere în discuţie este reglementat în legislaţia internă, la art. 167 alin. (1) lit. d) raportat la alin. (5) şi (6) al aceluiaşi text legal din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, care transpune textul art. 57 alin. (4) lit. d) din Directiva 2014/24.
Caracterul de noutate al acestui caz facultativ de excludere, precum şi jurisprudenţa internă insuficient dezvoltată în legătură cu acesta ridică serioase probleme în practica autorităţilor contractante care ezită în a cerceta situaţia concretă a ofertanţilor, deşi, dată fiind specificitatea pieţei de achiziţii publice, de foarte multe ori, autorităţile contractante deţin indicii în sensul că anumiţi operatori
economici au încheiat acorduri cu potenţial de denaturare a concurenţei într-un anumit sector de activitate (infrastructură rutieră, piaţa marcajelor rutiere, piaţa echipamentelor medicale etc.)…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.