Scurtă trecere în revistă şi analiză (critică) a reglementărilor referitoare la modificarea contractului de achiziţie publică/sectorială

Publicat în revista nr. 143 – August 2019

Iuliana NEGOIŢĂ, avocat Baroul Bucureşti

Legislaţia în vigoare permite modificarea contractului de achiziţie publică, fără parcurgerea unei noi proceduri de atribuire, în anumite cazuri precis determinate. La o primă vedere, regulile aplicabile sunt suficient de clare. Dificultăţile apar atunci când legislaţia de nivel terţiar, în încercarea de a explica şi detalia cazurile de modificare a contractului public, adaugă la lege sau creează confuzie.
După intrarea în vigoare a noului pachet legislativ în domeniul achiziţiilor publice şi concesiunilor, cazurile de modificare a contractului (fără parcurgerea unei noi proceduri de atribuire) au fost în Instrucţiunea ANAP nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale.
În perioada de aplicare a legislaţiei, unele abateri de la Directivele europene în materie au fost corectate „din mers”, iar, la data acestui material, pe site-ul ANAP există în dezbatere un proiect de lege pentru modificarea şi completarea legislaţiei vizând, inter alia, redefinirea conceptului de „modificare substanţială”….

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.