You Are Browsing ‘Editorial’ Category

În vederea punerii în aplicare a politicilor Uniunii Europene, instituţiile europene adoptă acte legislative, în conformitate cu normele şi procedurile decizionale stabilite în Tratate. Astfel, potrivit prevederilor art. 294 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia Europeană propune...

Finalul anului 2013 reprezintă prilejul ideal pentru o rapidă trecere în revistă a ultimelor evoluţii în materie de achiziţii publice. În acelaşi...

error: Content is protected !!