You Are Browsing ‘Editorial’ Category

După cum deja se cunoaşte de către cei interesaţi, la data de 22.07.2015, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, pe website-ul propriu[1], două proiecte de acte normative pe cât de importate, pe atât de aşteptate, şi anume proiectul de Lege privid achiziţiile publice şi...

La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esential, care trebuie utilizate de Statele...

În această perioadă, evenimentul cel mai important din domeniu, îl constituie, fără îndoială, desfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea...

Abordarea acestui subiect este generată de recenta consultare publică lansată de Comisia Europeană cu privire la căile de atac în domeniul achiziţiilor...

Aşa cum bine se cunoaşte, la nivel global, una dintre cele mai uzitate modalităţi de realizare a proiectelor majore de infrastructură, ce implică...

Încrederea manifestată la momentul adoptării noilor directive cu privire la capacitatea ţării noastre de a le transpune la termen şi în mod conform...

La începutul fiecarui an, autorităţile contractante se confruntă cu lipsa unui buget aprobat, aspect ce la o primă vedere ar putea fi interpretat...

Aşa cum bine se cunoaşte, la data de 30 iunie 2014, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 51/2014, prin care a fost modificată substanţial O.U.G. nr. 34/2006,...

Nevoia înfiinţării fondurilor mutuale în agricultură s-a născut în urma faptului că asiguratorii privaţi din piaţă nu oferă poliţe pentru...

Deşi instabilitatea şi incoerenţa  legislativă în domeniul achiziţiilor publice din România au fost în repetate rânduri criticate de Comisia...

error: Content is protected !!