Modificările pe scurt ale Legii nr. 101/2016 şi impactul lor asupra actorilor implicaţi

Publicat în revista nr. 129 – Iunie 2018

Florentina DRĂGAN

După modificările aduse întregului pachet legislativ în domeniul achiziţiilor şi deci implicit şi Legii nr. 101/2016 în decembrie 2017 prin O.U.G. nr. 107/20171 la cca. 6 luni legiuitorul alege să modifice din nou acelaşi pachet prin O.U.G. nr. 45/20182, act normativ care, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea 24/2000, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece în cuprinsul său nu este prevăzută o dată ulterioară.
Elementul surprinzător şi în acelaşi timp pozitiv pentru procesul de derulare a procedurilor de atribuire şi al procedurilor de soluţionare a contestaţiilor este acela că după 2 ani de la apariţia Legii nr. 101/2016 legiuitorul a constatat ineficienţa instituţiei „notificării autorităţii contractante”, ineficienţă de altfel constatată din în anul 2006 aşa cum am subliniat în cadrul articolelor anterioare publicate în aceeaşi revistă, motiv pentru care, a abrogat în integralitate capitolul II – Notificarea prealabilă.
Având în vedere că în domeniul achiziţiilor publice legiuitorul reia periodic instituţii reglementate în trecut, astfel prin O.U.G. nr. 45/2018 revine oarecum la condiţia de admisibilitate a garanţiei de bună conduită puţin cosmetizată, denumită cauţiune. …

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.