You Are Browsing ‘Editorial’ Category

În această perioadă, evenimentul cel mai important din domeniu, îl constituie, fără îndoială, desfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi a Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, corelativ cu înfiinţarea unei...

Abordarea acestui subiect este generată de recenta consultare publică lansată de Comisia Europeană cu privire la căile de atac în domeniul achiziţiilor...

Aşa cum bine se cunoaşte, la nivel global, una dintre cele mai uzitate modalităţi de realizare a proiectelor majore de infrastructură, ce implică...

Încrederea manifestată la momentul adoptării noilor directive cu privire la capacitatea ţării noastre de a le transpune la termen şi în mod conform...

La începutul fiecarui an, autorităţile contractante se confruntă cu lipsa unui buget aprobat, aspect ce la o primă vedere ar putea fi interpretat...

Aşa cum bine se cunoaşte, la data de 30 iunie 2014, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 51/2014, prin care a fost modificată substanţial O.U.G. nr. 34/2006,...

Nevoia înfiinţării fondurilor mutuale în agricultură s-a născut în urma faptului că asiguratorii privaţi din piaţă nu oferă poliţe pentru...

Deşi instabilitatea şi incoerenţa  legislativă în domeniul achiziţiilor publice din România au fost în repetate rânduri criticate de Comisia...

Reducerea cheltuielilor instituţiilor publice  a fos al unul din principalele obiective al platformei de achiziţii publice e-licitatie.ro, dar şi...

În mod evident, anul 2014 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel european. După cum este cunoscut,...

error: Content is protected !!