Noile modificări ale cadrului legislativ vor genera o schimbare de filosofie?

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016

Dr. Petrică – Mihail MARCOCI

Actualul cadru legislativ în materia achiziţiilor publice aduce cu sine valenţe novatoare în domeniu şi asigură compatibilizarea sistemelor europene de achiziţii publice. În mod evident, nimeni nu a putut anticipa efectul pe care acesta îl va avea asupra procedurilor realizate la nivelul autorităţilor contractante nici în ceea priveşte managementul fondurilor publice alocate finanţării achiziţiilor publice.
untitled-1Dar, este de salutat curajul introducerii acestei noi abordări, cunsocut fiind faptul că sistemul achiziţiilor publice este unul profund adaptiv care reuşeşte să-şi elimine şi atenueze propriile asperităţi atât prin intervenţia organismelor de control şi reglementare cât şi prin soluţiile originale pe care le identifică în confruntarea cu problemele pe care le ridică, în chip evident, practica.
Trebuie remarcat şi faptul că noul cadru legislativ încurajează asocierea autorităţilor contractante în scopul derulării comune a unor proceduri de achiziţie publică. Aceste asocieri vor oferi o altă consistenţă procesului de achiziţie publică şi vor putea beneficia de sprijinul sau consultanţa unor speecialişti….

 Pentru a viziualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.