Scurte consideraţii referitoare la Documentul Unic de Achiziţie European în format electronic

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016

Av. Alexandra MINCA

Legea nr. 98/2016 reglementează posibilitatea, pentru ofertanţi, că în vederea participării la o procedură publică de atribuire, să depună DUAE în format electronic.
Aşadar, DUAE este o declaraţie oficială a operatorului economic potrivit căreia nu se află într-una dintre situaţiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluşi, îndeplineşte criteriile de selecţie relevante şi, dacă este cazul, respectă regulile şi criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidaţi calificaţi care urmează să fie invitaţi să participe. Obiectivul acestui document este de a reduce sarcinile administrative care decurg din necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau de alte documente legate de criteriile de excludere şi de selecţie.
Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. ….

Pentru a viziualiza editorialul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.