Tur de forţă în aplicarea noilor legi din achiziţii

Ec. Milica DOBROTĂ

Publicat în numarul 104 al Revistei de Achizitii Publice.

MilicaDobrotaDupă doi ani de la publicarea celor trei directive europene (Directivele 23; 24; 25/2014), dar cu o întârziere de aproape o lună în transpunere, noul pachet legislativ din domeniul achiziţiilor publice a fost, în sfârşit, adoptat în 10 mai 2016 de Camera Deputaţilor şi transmis spre promulgare, având în componenţă patru legi: Legea privind achiziţiile sectoriale, Legea privind achiziţiile publice, Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Deşi termenul de implementare a expirat în 18 aprilie 2016, România nu este ultimul stat membru al Uniunii Europene care nu s-a implementat cele trei directive. Din totalul de 28 de state membre doar 7 au implementat Directiva 2014/24/UE: Danemarca, Spania, Franţa, Lituania, Ungaria, Portugalia, Marea Britanie….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.