You Are Browsing ‘Editorial’ Category

Încrederea manifestată la momentul adoptării noilor directive cu privire la capacitatea ţării noastre de a le transpune la termen şi în mod conform începuse să se diminueze considerabil la finalul anului trecut, în contextul în care România nu adoptase încă decizii cu privire la modalitatea...

La începutul fiecarui an, autorităţile contractante se confruntă cu lipsa unui buget aprobat, aspect ce la o primă vedere ar putea fi interpretat...

Aşa cum bine se cunoaşte, la data de 30 iunie 2014, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 51/2014, prin care a fost modificată substanţial O.U.G. nr. 34/2006,...

Nevoia înfiinţării fondurilor mutuale în agricultură s-a născut în urma faptului că asiguratorii privaţi din piaţă nu oferă poliţe pentru...

Deşi instabilitatea şi incoerenţa  legislativă în domeniul achiziţiilor publice din România au fost în repetate rânduri criticate de Comisia...

Reducerea cheltuielilor instituţiilor publice  a fos al unul din principalele obiective al platformei de achiziţii publice e-licitatie.ro, dar şi...

În mod evident, anul 2014 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel european. După cum este cunoscut,...

În 20 decembrie 2011, Comisia Europeană a anunţat: „Revizuirea directivelor privind achiziţiile publice […] face parte dintr-un program mai...

Definită ca fiind un principiu fundamental în procesul achiziţiilor publice, transparenţa constituie un veritabil instrument de control, o garanţie a utilizării eficiente şi legale a resurselor financiare ale autorităţilor contractante, reprezentând o condiţie esenţială pentru integritate şi prevenirea corupţiei în domeniul achiziţiilor publice. Aplicarea...

În vederea punerii în aplicare a politicilor Uniunii Europene, instituţiile europene adoptă acte legislative, în conformitate cu normele şi procedurile...

error: Content is protected !!