You Are Browsing ‘Editorial’ Category

Reducerea cheltuielilor instituţiilor publice  a fos al unul din principalele obiective al platformei de achiziţii publice e-licitatie.ro, dar şi a guvernelor din ultimii 8 ani. Ţinînd cont de faptul că achiziţiile publice pot ajunge să reprezintă înre 14-şi 18 % din PIB unei ţări, reducerea...

În mod evident, anul 2014 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel european. După cum este cunoscut,...

În 20 decembrie 2011, Comisia Europeană a anunţat: „Revizuirea directivelor privind achiziţiile publice […] face parte dintr-un program mai...

Definită ca fiind un principiu fundamental în procesul achiziţiilor publice, transparenţa constituie un veritabil instrument de control, o garanţie a utilizării eficiente şi legale a resurselor financiare ale autorităţilor contractante, reprezentând o condiţie esenţială pentru integritate şi prevenirea corupţiei în domeniul achiziţiilor publice. Aplicarea...

În vederea punerii în aplicare a politicilor Uniunii Europene, instituţiile europene adoptă acte legislative, în conformitate cu normele şi procedurile...

Finalul anului 2013 reprezintă prilejul ideal pentru o rapidă trecere în revistă a ultimelor evoluţii în materie de achiziţii publice. În acelaşi...

error: Content is protected !!