You Are Browsing ‘Editorial’ Category

“Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale… Din această dilemă nu puteţi ieşi… Am zis!”  Această dilemă evocată...

După cum deja se cunoaşte de către cei interesaţi, la data de 22.07.2015, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, pe website-ul...

La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esential, care trebuie utilizate de Statele...

În această perioadă, evenimentul cel mai important din domeniu, îl constituie, fără îndoială, desfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea...

Abordarea acestui subiect este generată de recenta consultare publică lansată de Comisia Europeană cu privire la căile de atac în domeniul achiziţiilor...

Aşa cum bine se cunoaşte, la nivel global, una dintre cele mai uzitate modalităţi de realizare a proiectelor majore de infrastructură, ce implică...

Încrederea manifestată la momentul adoptării noilor directive cu privire la capacitatea ţării noastre de a le transpune la termen şi în mod conform...

La începutul fiecarui an, autorităţile contractante se confruntă cu lipsa unui buget aprobat, aspect ce la o primă vedere ar putea fi interpretat...

Aşa cum bine se cunoaşte, la data de 30 iunie 2014, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 51/2014, prin care a fost modificată substanţial O.U.G. nr. 34/2006,...

Nevoia înfiinţării fondurilor mutuale în agricultură s-a născut în urma faptului că asiguratorii privaţi din piaţă nu oferă poliţe pentru...

error: Content is protected !!