Documentul Unic de Achiziţie European – aspecte teoretice şi practice

Publicat în revista nr. 115 – Aprilie 2017

Cons. jur. Silvia Bărbulescu
expert achiziţii publice

Pornind de la premisa că anul 2016 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel naţional, principalii actori în domeniu (autorităţile contractante şi operatorii economici) aşteptau ca reforma legislativă să reprezinte şi un moment de reviriment al domeniului achiziţiilor publice. După o perioadă de aproximativ un an de aplicare a noului cadru legislativ, se poate constata că, la nivel practic, intrarea în vigoare a noilor prevederi legislative în materia achiziţiilor publice nu a avut, în totalitate, efectul scontat, practicienii din cadrul autorităţilor contractante, dar şi operatorii economici constatând că se confruntă cu un regim mult mai complex al anumitor concepte introduse de natură să creeze adevărate obstacole în activitatea curentă a acestora. Introducerea Documentului Unic de Achiziţie European (DUAE) în scopul demonstrării îndeplinirii cerinţelor minime de calificare reprezintă, unul dintre  exemplele cele mai elocvente în ceea ce priveşte sporirea complexităţii regulilor aplicabile, deşi la o primă vedere, rolul introducerii acestui document a fost acela de a facilita participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.