You Are Browsing ‘Legislatie nationala’ Category

Începutul acestui an demarase oarecum promiţător din perspectiva modului în care se lansaseră consultări privind reforma sistemului achiziţiilor publice din România. Asociaţii, ONG-uri, patronate, toţi cei interesaţi au fost informaţi că, înainte de a avea o nouă legislaţie în materie, este...

Aşa cum deja se cunoaşte de către practicienii în domeniu, unul dintre marile merite ale noii directive europene în materie de achiziţii publice...

Abordarea acestui subiect este generată de recenta consultare publică lansată de Comisia Europeană cu privire la căile de atac în domeniul achiziţiilor...

Având în vedere numeroasele solicitări ale operatorilor economici, participanţi la procedurile de atribuire, de emitere a unor îndrumări cu privire...

Din varii motive, după publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuie, autoritatea contractantă aduce completări, corectări, clarificări la caietului...

Odată cu instituirea controlului ex ante exercitat de către ANRMAP, în piata achiziţiilor publice din România s-a putut constata o îmbunătăţire...

La începutul lunii martie[1] după aproximativ 12 luni de la adoptarea directivelor …. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea...

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător...

Aşa cum bine se cunoaşte, la nivel global, una dintre cele mai uzitate modalităţi de realizare a proiectelor majore de infrastructură, ce implică...

Operaţiunile (cerinţele) compensatorii (offsets) versus Directiva 2009/81/CE privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de...

error: Content is protected !!