You Are Browsing ‘Legislatie nationala’ Category

Noile Directive europene în materie de achiziţii publice încearcă să facă un pic de ordine în această problematică complicată şi, într-o oarecare măsură, acest deziderat este atins. În cadrul considerentelor la Directive, se afirmă faptul că  există un nivel considerabil de incertitudine...

Mult aşteptatul proiect de lege privind achiziţiile publice de transpunere a Directivei nr. 2014/24/UE privind achiziţiile publice a fost pus în dezbatere...

După cum deja se cunoaşte de către cei interesaţi, la data de 22.07.2015, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, pe website-ul...

Proiectul legii achiziţiilor publice clasice, aflat în procedură de consultare publică din luna iulie 2015,  confirmă materializarea unei tendinţe...

Ioana Petrescu, fostul ministru al Finantelor a anuntat ca a fost lansata platforma online consultareap.gov.ro. Este un site dedicat procesului de consultare...

La nivelul acquisului comunitar, conceptul de „liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi” şi-a găsit reglementarea încă din anul 1992,...

La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esential, care trebuie utilizate de Statele...

Transpunerea noilor directive europene în domeniul achizițiilor a intrat în linie dreaptă. Pe site-ul A.N.R.M.A.P -ului (viitorul A.N.A.P.) au fost...

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta lege, trebuie să fie transmise în scris, prin mijloace...

În această perioadă, evenimentul cel mai important din domeniu, îl constituie, fără îndoială, desfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea...

error: Content is protected !!