You Are Browsing ‘Legislatie nationala’ Category

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile...

Pentru a evita menţinerea unor practici ineficiente şi neperformante şi în vederea eliminării dificultăţilor întâmpinate în implementarea proiectelor din perioada curentă ce vor afecta demararea optimă a noilor programe operaţionale, Guvernul României, a elaborat o Ordonanţă de Urgenţă  pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare...

Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 784 din 14 decembrie 2013. Ghidul aprobat prin ordinul enuntat, reprezintă un ansamblu de reguli şi dispoziţii care stabilesc...

Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012, precum si Conventia privind...

La 30 decembrie 2013, a fost adoptat Ordinul ministrului economiei nr. 2499/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită...

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din...

error: Content is protected !!