You Are Browsing ‘Resurse’ Category

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de conflict de interese acoperă cel puţin orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante...

avocat Alina GHIŢĂ – BWSP Hammond Bogaru & Associates Deşi noua lege a achiziţiilor publice a avut aprobarea de la Guvern în 27 octombrie...

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie...

Florentina DRĂGAN – Consilier soluţionare contestaţii Instituţia ”notificării” autorităţii contractante există în domeniul achiziţiilor...

În Capitolul Strategiei naţionale privind achiziţiile publice intitulat Sporirea capacităţii autorităţilor contractante în utilizarea procedurilor...

Noile reglementări privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune...

Reporter: Cum apreciaţi rolul Strategiei în domeniul achiziţiilor publice aprobată de Guvern pe 23 octombrie 2015, în crearea unui cadru stabil, pentru...

Orice fişă de date conţine la cerinţe minime de calificare, secţiunea Situaţia personală a candidatului/ofertantului obligaţia operatorului economic...

În mod evident, anul 2015 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel naţional. După cum este cunoscut,...

Asigurarea transparenţei şi corectitudinii procedurilor de achiziţie publică reprezintă unul dintre principalele deziderate ale instituţiilor europene....

error: Content is protected !!