You Are Browsing ‘Stiri’ Category

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară adoptată de fiecare ţară poate fi diferită, în funcţie de criteriile de analiză adoptate şi...

Instituţiile publice apelează de nenumărate ori la serviciile de arhivare deoarece, prin delegarea administrării documentelor, se pot reduce în mod...

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi...

În proiectul legii achiziţiilor publice, supus analizei şi dezbaterii la începutul lunii martie 2015, standardele de asigurare a calității și standarde...

Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului  din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice...

Cu ocazia evenimentului din perioada 19 – 22 februarie 2015 de la Sinaia, ACADEMIA EXPERŢILOR ÎN ACHIZIŢII PUBLICE,organizat de Revista de Achiziții...

Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează cu respectarea principiilor prevăzute la art 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind...

Pe piaţa achiziţiilor publice de servicii de publicitate, promovare şi informare au fost publicate, pe parcursul anului 2014, un număr de 327 anunţuri...

Propunere de lege ferenda privind sancţionarea operatorilor economici pentru execuţia de lucrări suplimentare în absenţa încheierii unui act adiţional...

În urma studiului realizat de site-ul de licitaţii publice LICITAŢIA.RO în anul 2014, autorităţile publice, dar şi alte firme şi companii, au cheltuit...

error: Content is protected !!