Cum să satisfacem nevoile cetăţenilor în domeniul serviciilor publice?

Publicat în revista nr. 168 – Martie 2023

Adrian DOSPINESCU, Director Executiv, Direcţia tehnică–Primăria Municipiului Bacău; Specialist investiţii şi achiziţii publice
Trainer şi speaker Maxwell Leadership Certified Team România

Un factor important al performanţei unei organizaţii este calitatea serviciilor sale. Există o tendinţă mondială de creştere a exigenţei clienţilor în ceea ce priveşte calitatea, iar realitatea ultimilor 20 de ani a demonstrat că satisfacerea acestei exigenţe continue şi la un nivel din ce în ce mai ridicat poate fi atinsă numai prin sistematizarea managementului şi adoptarea sistemelor proiectate. Apar noi reglementări care au drept scop creşterea transparenţei administraţiei publice şi alinierea la standarde europene a calităţii serviciilor oferite cetăţeanului. Adoptarea legilor nu asigură automat şi rezolvarea problemelor la care acestea încearcă să răspundă. Pe traseul care începe cu apariţia legii şi care se termină cu obţinerea efectelor scontate se interpune o variabilă relativ independentă, de mare importanţă, cu legi şi mecanisme proprii şi specifice de funcţionare: administraţia publică. În consecinţă, funcţionarea administraţiei publice poate asigura şi potenţa efectele pozitive ale implementării unei politici guvernamentale sau ale aplicării unei legi sau, dimpotrivă, le poate bloca. Aşa cum reiese din studiile efectuate până acum, mai bine de jumătate din populaţia urbană a României percepe ca slabă ori foarte slabă relaţia cu autorităţile şi instituţiile care oferă servicii de interes cetăţenesc. Majoritatea cetăţenilor sunt nemulţumiţi de timpul îndelungat şi de numărul mare de paşi intermediari pe care trebuie să îl parcurgă pentru obţinerea rezultatului final în cazul unui demers. Comunicarea dintre autorităţi, instituţii şi cetăţeni constituie unul dintre indicatorii relevanţi ai gradului de dezvoltare al societăţii civile. Modul în care oamenii percep relaţia lor cu instituţiile publice poate influenţa interesul şi participarea populaţiei la viaţa comunităţilor, articularea cerinţelor reformei instituţionale cu interesele particulare şi/sau generale ale indivizilor. Pe un fond social-economic perceput ca fiind marcat de costul ridicat al vieţii, sărăcie, corupţie, pandemie, război, încălcarea legii şi şomaj, disfuncţionalităţile de comunicare dintre cetăţeni şi instituţii sunt percepute diferenţiat de cei doi actori ai relaţiei (cetăţeni, respectiv instituţii) în funcţie de modul în care fiecare dintre ei îşi definesc şi interpretează propriul rol. În analiza şi explicarea disfuncţionalităţilor administraţiei publice trebuie să se aibă în vedere faptul că aceasta este o organizaţie cu caracter public diferenţiindu-se de organizaţiile private sau non-profit. Pentru organizaţiile publice, sporirea ofertei de servicii atrage după sine creşterea cererii pentru aceste servicii, tendinţa fiind de a o egala (pe piaţa liberă unicitatea dă valoare), iar creşterea ofertei produce în condiţiile în care cererea rămâne constantă – scăderea valorii bunului sau serviciului tranzacţionat…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.