Nevoia de consecvenţă şi predictibilitate în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 169 – Iunie 2023

Andreea ZVÂC, Counsel Wolf Theiss

Domeniul achiziţiilor publice nu poate fi tratat ca fiind unul esenţialmente legal. Activitatea în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, pe lângă respectarea legii (scopul fiind în final obţinerea cu mijloace corecte şi eficiente a unui produs, serviciu sau lucrare de către autoritatea contractantă) şi principii economice sau de afaceri, dar şi deziderate tehnice, esenţiale pentru ca orice proiect desfăşurat de către autorităţile contractante să obţină rezultatul avut în vedere la iniţierea procedurii.
O astfel de interacţiune determină necesitatea ca achiziţiile publice să se desfăşoare într-un mod extrem de dinamic şi ca autorităţile contractante să aibă o putere importantă de apreciere în ceea ce priveşte produsele, serviciile sau lucrările contractate, stabilirea criteriilor de evaluare, dar şi în evaluarea propriu-zisă. Pentru a asigura însă funcţionarea unui astfel de sistem, este necesar să se asigure că regulile sale de funcţionare sunt clare şi stabile şi că participanţii la procedură pot să aibă o estimare clară a întregului proces şi a impedimentelor care pot apărea. Funcţionalitatea sistemului de achiziţii publice nu trebuie analizată doar raportat la procedura administrativă ci şi la faza contencioasă, eficienţa soluţionării litigiilor privind procedura de atribuire sau executarea contractelor de achiziţii publice fiind esenţială pentru finalizarea proiectelor publice de către autorităţile contractante.
Experienţa de zi cu zi în achiziţii publice evidenţiază însă destul de multe situaţii unde, deşi legislaţia achiziţiilor este extinsă ca dimensiuni, reglementarea este ori prea rigidă, neputându-se asigura o interpretare flexibilă şi care să asigure implementa-rea unor proiecte importante, ori sunt identificate suprapuneri de norme care nu fac decât să îngreuneze şi să prelungească procesul….

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.