Verificarea achiziţiilor publice finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023

Cornel STOICAN, specialist achiziţii publice

În contextul actual, interesul pentru obţinerea şi utilizarea fondurilor aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă este în creştere, atât pentru beneficiarii publici, cât şi pentru cei privaţi.
Având în vedere importanţa utilizării acestor fonduri în condiţii de legalitate, considerăm că este folositor să facem câteva precizări cu privire la modalitatea în care se efectuează verificările şi cadrul instituţional în care se desfăşoară acestea, precum şi despre regimul sancţionator în domeniu.
Pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă a fost emis un act normativ special care derogă de la norma generală care guvernează controlul fondurilor europene, prin consecinţa directă a principiului specialia generalibus derogant. Astfel, pentru achiziţiile aferente PNRR se aplică prevederile OUGnr. 70 din 26 mai 2022 şi nu prevederile OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente. Cadrul instituţional şi financiar necesar pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 70/2022 fusese instituit prin OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021.
Pentru beneficiari, diferenţa cea mai importantă dintre cele două acte normative este, după părerea noastră, aceea că OUG nr. 70/2022 (numită în continuare Ordonanţa), aplicabilă în cazul contractelor aferente PNRR, nu mai stabileşte corecţii/reduceri financiare în caz de nerespectare a reglementărilor privind achiziţiile publice. Ordonanţa prevede că activitatea de control şi recuperare a creanţelor urmăreşte depistarea neregulilor grave (conflict de interese, corupţie şi fraudă), a dublei finanţări, a neregulilor în domeniul achiziţiilor publice şi a neregulilor identificate în legătură cu nerespectarea reglementărilor privind ajutorul de stat/de minimis. În ceea ce priveşte procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, acestea se verifică ex–post, prin eşantion, de către structurile înfiinţate la nivelul coordonatorilor de reformă, nivelul MIPE etc, după caz…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.