Despre riscul de operare în cazul contractelor de concesiune a serviciilor de salubrizare

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019

Avocat Ioana ROTARU, Managing Partner SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii”

Serviciul public de salubrizare a localităţilor poate fi realizat în regimul gestiunii directe ori în cel al gestiunii delegate, în acest din urmă caz fiind încheiat un contract de delegare a gestiunii.
Dat fiind caracterul său comercial, serviciul de salubrizare poate fi delegat către unul sau mai mulţi operatori economici desemnaţi printr-o procedură de atribuire stabilită în baza Legii nr. 98/2016 ori a Legii nr. 100/2016, alegerea urmând regulile riscului de operare care, în cazul unei concesiuni (de servicii) trebuie să aparţină, într-o proporţie semnificativă, delegatului-concesionar [art. 6 din Legea nr. 100/2016].
Realitatea ultimilor ani în România reflectă recurgerea de către autorităţi la delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare în baza unor contracte de concesiune de servici…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.