Insolvenţa în contextul achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019

Av. Veronica VIŞINESCU, STALFORT Legal. Tax. Audit.

Insolvenţa operatorilor economici implicaţi în achiziţii publice este o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. Ea afectează sau poate afecta nu numai autorităţile contractante, ci şi operatorii economici, cu care societatea în insolvenţă are contracte în derulare (fie ei asociaţi, subcontractanţi etc.). Insolvenţa poate interveni atât anterior depunerii ofertei, cât şi după depunerea acesteia
sau pe durata derulării contractului. Riscurile generate de insolvenţa unui operator economic implicat în achiziţii publice variază, între altele, şi în funcţie de structura acestuia, respectiv dacă este operator economic individual sau asociere. În cazul în care procedura generală de insolvenţă (n.b. nu procedura simplificată) împotriva operatorului economic este deschisă anterior depunerii ofertei, prevederile legale sunt, în principiu, clare. Astfel, autoritatea contractantă exclude respectivul operator economic din procedură numai în măsura în care acesta nu dovedeşte că are capacitatea de a executa contractul. În acest sens, operatorul economic trebuie să facă dovada (i) fie că se află în perioada de observaţie şi că a adoptat măsurile necesare pentru întocmirea unui plan de reorganizare fezabil, care permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, (ii) fie că se află în faza reorganizării judiciare şi că respectă întocmai graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. Legea insolvenţei interzice în mod categoric împiedicarea unui operator economic să participe la o procedură de achiziţii pentru motivul deschiderii procedurii împotriva acestuia….

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.