Documentul constatator negativ – excludere automată din procedura de atribuire?

Publicat în revista nr. 165 – Iunie 2022

Teodora KOLETSIS, Avocat Asociat, Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

Am observat că în rândul majorităţii operatorilor economici există ideea preconcepută potrivit căreia emiterea de către autoritatea / entitatea contractantă a unui document constatator negativ este de natură să conducă în mod automat la excluderea acestora din cadrul unor viitoare proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică/ sectoriale (neexistând diferenţe notabile între efectele documentelor constatatoare negative emise potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi cele emise în baza Legii 99/2016 privind achiziţiile sectoriale).
În acest context, ne-am propus ca, prin intermediul acestui articol, să oferim o imagine de ansamblu asupra remediilor pe care le au la dispoziţie operatorii economici pe numele cărora au fost emise de către autorităţile/ entităţile contractante documente constatatoare negative, astfel încât să încerce să evite o posibilă excludere din cadrul unor proceduri de atribuire viitoare.
Astfel, atragem atenţia asupra faptului că există dispoziţii legale exprese, atât în materia achiziţiilor publice (art. 166 alin. (8) din HG nr. 395/2016), cât şi în materia achiziţiilor sectoriale (art. 161 alin. (8) din HG nr. 394/2016), din cuprinsul cărora reiese cu claritate faptul că autorităţile contractante sau, după caz, entităţile contractante nu îşi pot întemeia decizia de excludere a unui ofertant dintr-o procedură de atribuire strict în baza unui document constatator negativ, acestea având obligaţia de a analiza în mod efectiv dacă respectivul document constatator reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016 sau, după caz, la art. 180 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 99/2016…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.