Achiziţiile publice şi dreptul Uniunii Europene

Publicat în revista nr. 164 – Martie 2022

Avocat ANDREI ŢOCA, Cabinet de Avocat – Ţoca Andrei

A existat tentaţia iniţială de a intitula acest editorial, Teama de Europa.
Am rezistat acestui prim impuls, alegând un titlu mai „domol”, care ascunde însă o realitate tristă: contractul de achiziţie publică şi, implicit, regulile ce guvernează procedurile de atribuire sunt, într-un procent colosal, interpretate şi aplicate strict din perspectiva dreptului naţional fără a analiza dreptul unional, ce constituie practic fundamentul în privinţa conceptelor amintite.
Este esenţial de afirmat faptul că, fără a distinge cu privire la obiectul său, contractul de achiziţie publică este esenţialmente un concept ce aparţine dreptului Uniunii Europene.
Cu alte cuvinte, reglementările naţionale dedicate achiziţiilor publice nu pot fi separate de principiile ce izvorăsc din TFUE, ce privesc manifestarea unor libertăţi fundamentale, de dispoziţiile dreptului secundar al UE aplicabil (i.e., Directiva 2014/24/UE), precum şi de jurisprudenţa CJUE în materie.
Cu toate acestea, autorităţile contractante sunt reticente faţă de această realitate, pe care aleg într-un final să o ignore.
Operatorii economici, din diferite raţiuni, ajung să împărtăşească această viziune.
De asemenea, această reticenţă se extinde şi în cazul activităţii unor organe jurisdicţionale, chemate să se pronunţe cu privire la legalitatea sau temeinicia anumitor acte sau demersuri realizate de către autorităţile contractante…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.