Rep:  Comisia Europeană a elaborat un pachet legislativ care cuprinde un set de trei directive, ce urmează a fi transpuse în legislaţia naţională....

Consiliul Uniunii Europene a aprobat o directivă pentru a crea un standard comun pentru facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. Deputații...

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L94 din data de 28.3.2014 s-a publicat Directiva 2014/25/UE A Parlamentului European şi a Consiliului din...

După cum bine se cunoaşte, de multe ori, procedurile de achiziţie publică, indiferent de tipul acestora, pot fi foarte complexe, implicând o sumedenie de probleme complicate, de natură tehnică, financiară sau juridică. Întrucât autorităţile contractante nu dispun întotdeauna de personal specializat în toate aceste probleme, care să deţină nivelul de...

 T‑195/08 Antwerpse Bouwwerken NV vs. Comisia Europeană Vom începe prin prezentarea succintă a unei hotărâri a Tribunalul Uniunii Europene, într-un...

Cauza CJCE C-561/12-Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/ Rahandusministeeriu În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 14.02.2014 (nr. C45, volumul 57) s-a publicat Hotărârea Curţii de Justiţie din data de 05.12.2013, hotărâre care clarifică în cadrul procedurii de negociere prin publicarea unui anunţ de participare posibilitatea autorităţii contractante...

La data adoptării noilor Directive, 15 ianuarie 2014, Parlamentul European a postat în site-ul său un comunicat privind principalele modificări şi beneficii din pachetul legislativ ce reglementează achiziţiile publice. Un plus de valoare în achiziţii va fi adus de criteriile de atribuire ce se vor aplica după publicarea directivelor: «Noile reguli UE privind...

Definită ca fiind un principiu fundamental în procesul achiziţiilor publice, transparenţa constituie un veritabil instrument de control, o garanţie a utilizării eficiente şi legale a resurselor financiare ale autorităţilor contractante, reprezentând o condiţie esenţială pentru integritate şi prevenirea corupţiei în domeniul achiziţiilor publice. Aplicarea...

Rep: Pentru început am dori să ne faceţi o scurtă prezentare a rolului şi atribuţiilor pe care le are în prezent Bursa Română de Mărfuri în domeniul achiziţiilor publice şi din acest punct de vedere care sunt obiectivele în persectivă, ale instituţiei pe care o conduceţi? Septimiu Stoica: Bursa Română de Mărfuri s-a identificat a fi un pol de interes...

Răspunderea socială în achiziţiile publice În ultimii 24 de ani nu s-a vorbit aproape de loc de răspunderea socială în domeniul achiziţiilor publice. Goana...

error: Content is protected !!