Pornind de la premiza că orice lucru poate fi îmbunătăţit ne-am gândit să facem un studiu pentru a analiza cele mai mari deficienţe ale portalului...

Revista de Achiziții Publice organizează în data de 16 octombrie 2014, la Athenee Palace Hilton – Bucureşti, Reuniunea Anuală a Specialiștilor...

Numărul mare de contestaţii depuse pe parcursul unui an împotriva diverselor acte/decizii ale autorităţilor contractante reprezintă, fără îndoială,...

Rep: Sunteţi judecător detaşat la Agentul Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Vă rugăm să ne explicaţi...

În vederea finalizării cât mai urgente a procedurilor de constatare şi recuperare de la debitori a sumelor reprezentând corecţii financiare stabilite, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare, sau ca urmare a identificării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achiziţiile publice, Guvernul Romaniei,...

În Monitorul Oficial nr. 486/30.06.2014 a fost publicată O.U.G. nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006. Deşi nu a beneficiat...

Unul din obiectivele impementării e-procument a fost eliminarea corupţie din achiziţiile publice. În urma studiului facut de licitatia.ro în luna...

Procedurile de achiziţii publice reprezintă un mediu propice pentru manifestarea şi adoptarea unor comportamente anticoncurenţiale atât de către...

Cunoscând notorietatea practicii operatoriilor economici de a contesta procedurile de achiziţie publice – în marea parte a timpului în mod total...

Propunere de lege ferenda privind subcontractarea obligatorie. Unul dintre principalele obiective ale Directivei 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI...

error: Content is protected !!