Rep: Care credeţi că ar fi principalele probleme implicate de transpunerea legislativă, pentru ţara noastră, a Directivelor europene cu referire la...

Deşi instabilitatea şi incoerenţa  legislativă în domeniul achiziţiilor publice din România au fost în repetate rânduri criticate de Comisia...

Pornind de la ideea creării unui cadru juridic unitar şi uniform în materia încheierii contractelor de concesiune, instituţiile europene au adoptat...

Aşa cum deja se cunoaşte, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) din 28.03.2014 a fost publicată Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European...

Parlamentul European a adoptat în primă lectură, în data de 11 martie 2014 o rezoluţie legislativă referitoare la propunerea sa de directivă şi...

În contextul economic actual de restrângere a bugetelor atât în demeniul public cât şi în mediul privat, orice cheltuială suportată a devenit...

Alegerea modalităţii de atribuire a unui contract ar trebui să fie o acţiune fără probleme majore: se aplică articolul 20 alin. (1) din OUG nr.34/2006...

Pentru fluidizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, care sa protejeze autoritatile contractante impotriva depunerii unor...

George TURTOI, Secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a acordat un interviu în ediția din luna iunie a Revistei...

Comitetul interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice a fost infiintat prin...

error: Content is protected !!