Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate cu privire la procedurile de atribuire aplicabile în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice

Publicat în revista nr. 124 – Ianuarie 2018

Florentina DRĂGAN,
Consilier soluţionare contestaţii

Potrivit art. 12 din Legea nr. 101/2016, Consiliul are competenţa să soluţioneze contestaţiile formulate, însă numai cu privire la procedurile de atribuire astfel cum sunt definite la art. 68 din Legea nr. 98/2016, art. 82 din Legea nr. 99/ 2016 şi art. 50 din Legea nr. 100/2016.
Astfel, pe lângă procedurile de atribuire de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negocierea competitivă, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fără publicare prealabilă şi concursul de soluţii, art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016 şi art. 82 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 99/2016 reglementează şi „procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice”, iar în cadrul prevederilor art. 111 din Legea nr. 98/2016 şi respectiv art. 124 din Legea nr. 99/2016 se prevăd condiţiile de aplicare ale acestor proceduri de atribuire….

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.