In urma unei ample analize efecuata de A.N.R.M.A.P., ca instituţie cu rol în gestionarea fondurilor europene, s-a reusit identificarea in practica a...

Prin elaborarea Hotărârii Guvernului nr.519 din 26.06.2014, se urmăreşte îmbunătăţirea şi eficientizarea mecanismului de prevenire şi gestionare a neregulilor plecând de la experienţa avută anterior, aferente perioadei de programare 2007-2013, vizand astfel perioada de programare 2014-2020, dar si utilizarea fondurilor publice naţionale aferente acestora. Ratele...

În vederea finalizării cât mai urgente a procedurilor de constatare şi recuperare de la debitori a sumelor reprezentând corecţii financiare stabilite, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare, sau ca urmare a identificării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achiziţiile publice, Guvernul Romaniei,...

HG nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale, a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 479 din 28 iunie 2014. “În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană,...

Prin modificarea Codului Muncii adusă de Legea nr. 77/2014 publicată în Monitorul Oficial nr.  470/2014 se completează cadrul legal al dreptului la apărare al salariatului în timpul cercetării disciplinare cu dreptul de a fi asistat de un avocat, motivat fiind de limitarea în prezent a dreptului la apărare doar printr-un reprezentant al sindicatului al...

Ordinul Nr.811 din 17.06.2014, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor...

Metodologia privind eliberarea pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, a fost adoptată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, nr. 3.590/2014. Metodologia...

În Monitorul Oficial al României, nr. 452 din data de 20 iunie 2014 a fost publicată Hotărârea Congresului Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) nr. 4/2012 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic. Congresul a hotarat urmatoarele modificari: În tot cuprinsul statutului, au fost înlocuite o serie de sintagme, astfel:...

Ordinul nr. 685/2014 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, a intrat în vigoare la data de 2 iulie 2014 si a fost publicat in M.Of. nr. 490 din 02.07.2014. Prin acesta, se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile cuprinse in programul...

Partea I Partea a II-a Managementul strategic în organizaţiile publice 1.      Necesitatea şi oportunitatea managementului strategic în...

error: Content is protected !!