You Are Browsing ‘Interviu’ Category

Mircea-Nicolae Cotoroş, Senior Manager Fonduri Europene, Deloitte Audit & Servicii de Investigare a Riscurilor, a acordat un interviu Revistei de Achiziții Publice, ocazie cu care a vorbit despre noile Directive Europene, vulnerabilitățile sistemului de achiziții publice din România sau despre...

Rep: Sunteţi judecător detaşat la Agentul Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Vă rugăm să ne explicaţi...

Rep: Care credeţi că ar fi principalele probleme implicate de transpunerea legislativă, pentru ţara noastră, a Directivelor europene cu referire la...

George TURTOI, Secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a acordat un interviu în ediția din luna iunie a Revistei...

Rep: Cum vedeţi în acest moment o transpunere mai uşoară, pe parcursul celor doi ani, ca termen de implementare, pentru Directivele europene cu referire...

Rep: Cum au evoluat în anul 2013 contestaţiile formulate de operatorii economici la C.N.S.C. urmare a modificărilor legislative intervenite începând...

Rep:  Comisia Europeană a elaborat un pachet legislativ care cuprinde un set de trei directive, ce urmează a fi transpuse în legislaţia naţională....

Rep: Pentru început am dori să ne faceţi o scurtă prezentare a rolului şi atribuţiilor pe care le are în prezent Bursa Română de Mărfuri în domeniul achiziţiilor publice şi din acest punct de vedere care sunt obiectivele în persectivă, ale instituţiei pe care o conduceţi? Septimiu Stoica: Bursa Română de Mărfuri s-a identificat a fi un pol de interes...

Rep: Domnule Florin Irimia, ştim că activaţi în calitate de avocat în cadrul Societății de avocați Ceparu și Irimia, societate specializată...

Rep: Stimate domnule Preşedinte, au trecut 6 luni de când vă aflaţi la conducerea uneia dintre cele mai importante şi reprezentative instituţii implicate...

error: Content is protected !!