Formularea în cadrul documentaţiei de atribuire, a criteriilor de calificare şi selecţie legate de personal

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017

Instrucţiunea ANAP nr. 1/2017 emisă în aplicarea prev. art. 179 lit. g) şi art. 187 al. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 al. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2017, în baza interpretărilor date de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) privind aplicarea factorilor de evaluare, alţii decât preţul, în cazul contractelor care presupun prestaţii intelectuale.
Instrucţiunea prezentată are ca scop stabilirea modului de formulare, în cadrul unei documentaţii de atribuire, a criteriilor de calificare şi selecţie legate de personalul de conducere al ofertantului/candidatului şi/sau a cerinţelor referitoare la personalul propus în cadrul ofertei pentru realizarea obiectului contractului. Sintagma „personal permanent, în special de conducere, al operatorului economic” ofertant/ candidat se referă la personalul acestuia cu rol de coordonare a activităţii economice specifice aflate în relaţie directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, persoanele în cauză ocupând posturi/poziţii în structura organizatorică a acestuia ce îi conferă responsabilitatea asupra procesului de implementare a respectivului contract şi, implicit, rolul de interfaţă între contractor (organizaţia ce prestează/execută serviciile/lucrările ce fac obiectul viitorului contract) şi beneficiar (autoritatea/entitatea contractantă)…

Pentru a viziualiza articolul, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.