You Are Browsing ‘Featured’ Category

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Florentina DRĂGAN Modalitatea defectuoasă de îndeplinirea a obligaţiilor contractelor anterioare a constituit în baza OUG nr. 34/2006 şi constituie în baza Legii nr. 98/2016 un motiv de excludere din cadrul procedurii de atribuire a operatorului economic-ofertant. Astfel,...

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Reporter: Cum apreciaţi sistemul actual al achiziţiilor publice şi ce schimbări credeţi că ar...

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii...

Publicat în revista nr. 126 – Martie 2018 Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

14 – 17 iunie 2018,  BUDAPESTA, Hotel The Three Corners Lifestyle   INVITAŢI: • Dencsö BALAZS, Director General al Autorității de Audit din...

07 – 10 iunie 2018,  Sovata, Hotel Danubius   INVITAŢI: Dencsö BALAZS – Director General al Autorității de Audit din Ungaria, confirmat Aron...

Publicat în revista nr. 126 – martie 2018 Reporter: În programul de guvernare 2018-2020, la capitolul Politici publice privind IMM-urile, au fost...

Publicat în revista nr. 126 – Martie 2018 Conf. univ. dr. Petrică Mihail MARCOCI Prorector al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” Nu peste...

Publicat în revista nr. 125 – Februarie 2018 Reporter: În luna iunie 2018, se împlinesc doi ani de la preluarea mandatului la RNP-Romsilva. Aţi...

  Pentru întocmirea indicatorilor de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare,...

error: Content is protected !!