Interviu R.A.P. în dialog cu Cristina Guseth, Director Freedom House România CV de expert Actualitatea legislativă Ajutor de minimis pentru perioada iulie – decembrie 2014 Afectarea sumelor solicitate la plată de către beneficiarii fondurilor europene, pentru nereguli în achiziţii Analiză Propunere de lege ferenda privind subcontractarea obligatorie,...

Aplicaţia ARACHNE, este o aplicaţie informatică dezvoltată de către Comisia Europeană pentru a veni în ajutorul autoritatilor de management în...

În scopul asigurării necesarului de finanţare aferent lunii iunie a anului 2014, au fost alocate temporar, autorităţilor de management pentru programele...

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală a fost publicata în Monitorul Oficial, nr. 415 din 4.06.2014. Pornind de la faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România au o deosebită importanţă din punct de...

Pornind de la ideea creării unui cadru juridic unitar şi uniform în materia încheierii contractelor de concesiune, instituţiile europene au adoptat...

În vederea stabilirii unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii...

Aşa cum deja se cunoaşte, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) din 28.03.2014 a fost publicată Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European...

Cazul C-368/10 a avut ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, formulată de Comisia Europeană împotriva Regatului Ţărilor...

Prima parte a articolului, aici. 2. Depolitizarea managementului companiilor de stat şi al organizaţiilor publice descentralizate/deconcentrate În...

Reducerea cheltuielilor instituţiilor publice  a fos al unul din principalele obiective al platformei de achiziţii publice e-licitatie.ro, dar şi...

error: Content is protected !!