CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (I)

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018

Prof.univ.dr. Ion VERBONCU,
Academia de Studii Economice din Bucureşti

În urmă cu aproape cinci decenii, Peter Drucker, unanim recunoscut ca fiind cel mai mare specialist în management, afirma că ”nu există ţări bogate şi ţări sărace, ci ţări bine conduse sau prost conduse”, după cum, putem dezvolta acest adevăr la nivel microeconomic şi social, ”nu există organizaţii eficiente şi organizaţii ineficiente, ci organizaţii bine conduse sau prost conduse”. Sintagma este indiscutabilă. Managementul este cel mai important factor de creştere şi dezvoltare economică, în măsura în care este exercitat de profesionişti, adică de manageri cu competenţa profesională şi managerială adecvată posturilor pe care le ocupă. Perioada pe care o parcurgem evidenţiază din plin faptul că managementul, abordat atât în sens restrâns ca şi conducere, cât şi în sens larg, respectiv conducere şi gestiune, este condiţia fundamentală a succesului economic al economiei naţionale şi al fiecărei entităţi socio-economice a acesteia.
În materialul de faţă vom insista pe aspectele macroeconomice.
Câteva exemple apreciem că sunt necesare şi edificatoare în evidenţierea rolului managementului în asigurarea unei funcţionalităţi eficiente şi sustenabile a economiei şi societăţii româneşti:
– în martie 1989 datoria externă a României era achitată, în prezent aceasta se ridică la aproximativ 100 miliarde euro, iar competitivitatea economiei este modestă (locul 68 din 137 de ţări);
– populaţia ţării noastre era de peste 23 milioane locuitori în 1989, acum înregistrează cu peste 3 milioane mai puţin!
Exodul populaţiei (în principal al forţei de muncă active) este explicat prin dezechilibrele macroeconomice accentuate, prin dispariţia marilor întreprinderi industriale şi agricole, diminuarea veniturilor bugetare, infrastructură deficitară şi natalitate la cote de avarie;
– populaţia activă reprezintă 45,4% din total, iar cea ocupată 42,7%; ponderea populaţiei inactive este de 54,6% (!), în timp ce rata şomajului este de 2,7%;
– structura populaţiei active din punct de vedere al pregătirii arată că: 20,55% au studii superioare, 58,98% au pregătire medie şi 20,46% sunt cu un nivel scăzut;
– în cei 29 de ani s-au aflat la putere 16 guverne şi peste 20 de prim-miniştri (inclusiv interimari); din acestea doar 2 şi-au încheiat mandatul de 4 ani;….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.