Reguli de confirmare a încadrării în categoria de entităţi contractante

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018

Sursa: ANAP

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis o notificare cu privire la respectarea unor reguli de confirmare a încadrării în categoria de entităţi contractante prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de către subiecţi de drept, la încărcarea în SEAP a unei documentaţii de atribuire, aferentă unei proceduri de atribuire, în vederea îndeplinirii funcţiei de control ex ante de către ANAP.
În acest sens, au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi „orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5 – 11 şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii: (…) c) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) şi b) care funcţionează în baza unor drepturi exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de o entitate competentă.” Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 99/2016 şi având în vedere prevederile art. 4 alin 2 din cadrul aceleiaşi legi, ,,drepturi exclusive sau speciale, sunt acele drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante la una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate”;
” În situaţia în care un subiect de drept îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria de entităţi contractante reglementate de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, acesta are obligaţia ca, atunci când valoarea estimată a achiziţiei este egală sau mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016, să aplice, în condiţiile legii, una dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a) – g) din cadrul aceleiaşi legi invocate în paragraf. …..

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.