Rolul Comisiei de soluţionare contestaţii în cadrul PNDR 2014 – 2020

Publicat în revista nr. 115 – Aprilie 2017

Revista de Achiziţii Publice

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii “Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR)-Versiunea 03, din 3.04.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare la 07.04.2017.
În sensul celor cuprinse în cadrul Regulamentului, Comisia de soluţionare a contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare. Comitetul de selecţie şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului regulament, au obligaţii legate de respectarea regulilor stabilite în regulament şi respectarea confidenţialităţii lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Principiile de selecţie aferente măsurii  “Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” (măsura 1) care intră sub incidenţa procedurii de selecţie sunt prevăzute în PNDR. Criteriile de selecţie aferente principiilor de selecţie sunt detaliate în procedurile de implementare, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.