La începutul lunii martie[1] după aproximativ 12 luni de la adoptarea directivelor …. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea...

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător...

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberlandesgericht Düsseldorf...

Aşa cum bine se cunoaşte, la nivel global, una dintre cele mai uzitate modalităţi de realizare a proiectelor majore de infrastructură, ce implică...

Reporter: Vă rugăm să descrieţi în câteva cuvinte în ce constă activitatea ANI în ceea ce priveşte gestionarea în instanţe a cazurilor investigate...

Operaţiunile (cerinţele) compensatorii (offsets) versus Directiva 2009/81/CE privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de...

Cumulând toate modificările legislative apărute începând cu 2006, pornind de la OUG nr. 34, ANRMAP, a prezentat proiectul legii privind achiziţiile...

În proiectul noii Legi privind achizițiile publice, propuse spre dezbatere de către ANRMAP la începutul lunii martie 2015, se face referire la documentul...

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi...

În proiectul legii achiziţiilor publice, supus analizei şi dezbaterii la începutul lunii martie 2015, standardele de asigurare a calității și standarde...

error: Content is protected !!